Obsługa wejść/wyjść BK5150 przy użyciu CAN-USB i Labview

Bk5150 podpięty jest pod kartę usb-can firmy National Instruments, całym procesem odbierania i wysyłania informacji zajmuje się program napisany w Labview. Więcej informacji w zakładce projekty!

This entry was posted in News. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *