Dzień Programistów LabVIEW, Katowice – 17 maja 2012

 

Dzień Programistów LabVIEW to wspaniała okazja na zdobycie cennego doświadczenia, poznanie zaawansowanych technik rozwoju aplikacji i sposobów przyspieszenia tworzenia kodu w LabVIEW. Ta całodniowa, bezpłatna konferencja została zorganizowana po to, aby rozszerzyć Państwa umiejętności programistyczne poprzez techniczne prezentacje i dyskusje z innymi ekspertami LabVIEW.

Dlaczego warto uczestniczyć w konferencji?

Podczas spotkania zdobędą Państwo cenną wiedzę na temat graficznego środowiska programowania NI bezpośrednio od integratorów systemów, programistów LabVIEW i inżynierów z działu badań i rozwoju NI. Dowiecie się Państwo między innymi o:
  • wyzwaniach stojących przed programistami LabVIEW, takich jak zarządzanie złożonymi procesami produkcyjnymi czy tworzenie modułowego kodu przy pomocy programowania zorientowanego obiektowo;
  • szczegółach działania środowiska LabVIEW (np. komunikacja sieciowa przy wykorzystaniu zmiennych współdzielonych i strumieniowania sieciowego, metody tworzenia zaawansowanych obiektów interfejsu użytkownika);
  • dobrych praktykach dotyczących tworzenia aplikacji czasu rzeczywistego, takich jak wybór odpowiednich modeli komunikacji między węzłami systemu;
  • sposobach przygotowania do egzaminu Certified LabVIEW Developer (CLD).

 Rejestracja:

http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/1059176/site/nie/country/pl/lang/pl

Lokalizacja – Data

Angelo Hotel Katowice
ul. Sokolska 24,
Katowice
17 maja 2012.
9:00-16:00